Press & Media

Här presenterar vi nya varumärken och produkter som kan komma att vara aktuella för dig som kund.

För mer information och branschnyheter, välkommen att följa oss:
 

Facebook-100x100-black.png    Linkedin-100x100-black.png    Instagram-100x100-black.png    Youtube-100x100-black.png

2019

Tura Scandinavia förvärvar verksamheten i N Å Engströms AB

Tura Scandinavia AB (Tura) har den 1 juni 2019 genom sitt moderföretag, Voxson Carl-L Eriksson AB, förvärvat 100 % av aktierna i bolaget N Å Engström AB (Engströms), en sedan länge väl etablerad distributör inom professionell videoproduktion.

Tura Scandinavia är en betydande aktör på den nordiska marknaden inom området professionellt foto. Med kontor i varje nordiskt land och en dedikerad säljkår i kombination med välkända och väsentliga produkter för fotografen, har Tura Scandinavia sedan många år en given position i detta marknadssegment. Engströms är inom professionell video vad Tura är inom professionellt foto med den skillnaden att verksamheten hittills enbart bedrivits i Sverige och Norge.  

Säljstyrkan i respektive bolag landar gemensamt i avdelningen professionell foto och video på Tura Scandinavia. Där fortsätter arbetet gemensamt att ytterligare bygga vidare på den resa Tura gjort på det nordiska planet. En viktig del i det arbetet blir att utöka videoverksamheten till att även omfatta Danmark och Finland.

”På Tura är vi oerhört glada över att fått möjligheten att väsentligt kunna förstärka vår organisation med den kompetens Engströms besitter inom professionell video. Med den nordiska expansionsplanen inom framförallt video men även foto  så känner vi oss oerhört motiverade inför framtiden” säger Peter Olsson, Vice VD Tura Scandinavia AB.

"Vi på Engströms känner stor tillfredsställelse över att bli en del av Tura, där vi tillsammans skall bygga vidare på vår nordiska verksamhet. Som en del i ett större bolag med allt vad det innebär, blir vi en ännu starkare partner till våra nordiska kunder inom produktion av film & TV samt till våra leverantörer” säger Andreas Eliasson, VD och tidigare huvudägare i Engströms.