GENUS

Genus grundades genom ett brittiskt kollege-partnerskap. Det togs med erfarenhet av belysning och kameragrepp andra bistod med verktyg att hantera den digitala marknadsföringssidan av affärs- och e-commence-funktionerna. Företaget gjorde ett betydande avstamp på marknaden på kort tid och bidrog till att bana vägen för kreativa innovationer som fortfarande finns kvar idag.