SAMSUNG

"Inspirera världen, skapa framtiden". 
Denna nya vision speglar Samsung Electronics åtagande att inspirera samhällen genom att utnyttja Samsungs tre viktigaste styrkor: "Ny Teknik", "Innovativa produkter”, och "Kreativa lösningar".